Správa nemovitostí: vedení správy

 • přehled nájemců, resp. uživatelů jednotlivých bytů a osob, které v těchto bytech bydlí
 • přehled nájemců nebytových prostor a účelu jejich využití
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace, včetně archivace
 • kontakt s nájemci a uživateli bytů a nebytových prostorů
 • vedení přehledné evidence o dokladech, příjmech a výdajích spojených se správou domu
 • jednou za čtvrt roku předávat aktualizovaný předpis měsíčního nájemného a aktualizovaný seznam dlužníků
 • výběr nájemného a příspěvků do fondu oprav (zálohy na opravy)
 • vyúčtování záloh na služby a příspěvků do fondu oprav (záloh na opravy)
 • tisk evidenčních listů
 • uzavírání nájemních smluv
 • uzavírání mandátních smluv
 • styk s bankou