Správa nemovitostí: vedení účetnictví

 • vedení podvojného účetnictví
 • zpracování prvotních účetních dokladů
 • vystavení platebních příkazů k úhradě
 • daně
 • vedení knihy došlých faktur
 • evidence měsíčních plateb
 • zpracování měsíční účetní uzávěrky, předání měsíčně
 • účetní konzultace při osobním předáním čtvrtletní závěrky
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání včetně příloh
 • vyúčtování daně srážkové a zálohové
 • inventarizace dle Zákona o účetnictví, § 29 a 30