Správa nemovitostí: technická správa

 • evidence spravovaného majetku, aktualizace pasportizace spravovaného domu, bytů a nebytových prostorů
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace, včetně archivace
 • technické předávání a přejímání nájemních bytů a nebytových prostorů
 • kontakt s nájemci a uživateli bytů a nebytových prostorů
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajištění úklidu a schůdnosti chodníku, zejména zimní posypovou službou
 • běžné opravy
 • velké opravy a rekonstrukce
 • předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení a odstranění zjištěných závad
 • vedení a archivace technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty bytů apod.)
 • vedení přehledné evidence dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu
 • vystavování objednávek
 • kontrola a přebírání prací
 • vystavování a uzavírání smluv po písemném odsouhlasení mandanta
 • odečítání měřičů tepla a vody v nájemních jednotkách
 • zajištění dodávky vody, odvod srážkových a odpadních vod
 • zajištění dodávky elektrické energie pro společné prostory domu
 • zajištění odvozu domovního odpadu
 • zajištění kominických prací
 • zajištění STA
 • zajištění provozu výtahu
 • zajištění zahradnických prací
 • zajištění veškerých revizí
 • zajištění vytápění domu
 • zajištění provozu kotelen
 • zajištění veškerých stavebních prací
 • zajištění pojištění domu
 • vypracování daně z nemovitosti