Elektromontáže: reference

Referenční stavby SUE (odběratel/stručný popis):

2014

 • RHM a.s.: projekt elektrické instalace pro prodejny LIDL
 • AVX Lanškroun: revize a seřízení rozvoden VN a NN
 • AVX Lanškroun: nové osvětlení haly expedice
 • ČEZ Energetické služby: osvětlení areál Lochkov

2013

 • Coca Cola: projekty zapojení závodu
 • ČEZ Distribuce: opravy RO Jablonné
 • AVX Lanškroun: elektrická instalace nové linky L3
 • AVX Lanškroun: opravy a montáže zařízení linek, požární přepážky
 • ČEZ Distribuce: nové ocelové konstrukce TR Č. Třebová

2012

 • ČEZ Distribuce: opravy RO Jablonné
 • AVX Lanškroun: elektroinstalace nové haly M3, napájení, osvětlení
 • Coca Cola: projekty rozvoden VN
 • Airco: klimatizace zkušebny
 • ČEZ Distribuce: hromosvod a rošty TR Č. Třebová
 • AVX Lanškroun: nové osvětlení hal M1 a M2
 • ČEZ Distribuce: oprava uzemnění TR Svitavy

2011

 • AVX Lanškroun: nouzové napájení závodu vč. dodávky dieselagregátu
 • ČEZ Distribuce: opravy RO Jablonné
 • Fabricom: nové kabelové vývody VN na vodní elektrárně Pastviny
 • AVX Lanškroun: nová trafostanice TS1000kVA
 • AVX Lanškroun: montáž nových kompenzační rozváděčů RC

2010

 • Družstvo Nad Alejí: projekt nového napájení objektu
 • ČEZ Distribuce: knn Radonice
 • AVX Lanškroun: nové napájení servrovny vč. dodávky UPS 40kW

2009

 • Siemens: šéfmontáž rozvodny 135kV/8 polí, Muridke, Pákistán
 • RSTrafo: revize blokových transformátorů
 • ČEZ Distribuce: opravy RO Žamberk, RO Jablonné, RO Krasíkov

2008

 • AVX Lanškroun: sběr dat pro centrální měření odběru elektrické energie
 • ING Real Estate: napájení objektů Villa Bianca
 • ČEZ Distribuce: opravy TR Dobruška, TR Jablonné
 • SOU Letohrad: projekt nového napájení objektu
 • Národohospodářská fakulta: ocenění majetku ČEZ